Lưu trữ: FAQ

Điểm mạnh về kỹ thuật của chúng tôi?

Chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực lọc khói bếp công nghiệp hơn 10 năm và đã lựa chọn những loại máy lọc khói tốt nhất trên thị trường để cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi là nhà tư vấn và cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp bao gồm hệ thống hút khói, …

Hiệu quả của máy lọc khói thế nào?

Hiệu quả của máy lọc khói phụ thuộc vào kỹ thuật lắp đặt và chất lượng của máy lọc khói. Chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực này hơn 10 năm, rất nhiều kinh nghiệm về thiết kế, lắp đặt. Máy lọc khói do chúng tôi cung cấp đã được lựa chọn và là …

Khách hàng có thể xem & đánh giá trực tiếp không?

Để giúp khách hàng có đánh giá trực tiếp và tin tưởng về công nghệ và sản phẩm hơn, chúng tôi luôn đề xuất khách hàng đi tham quan thực tế những công trình lọc khói, lọc mùi bếp công nghiệp, nhà hàng mà chúng tôi đã thực hiện. Qua đó cũng để chúng tôi khẳng …