Một số hình ảnh máy lọc khói cho bếp nhà hàng khách sạn

máy lọc khói

máy lọc khói tĩnh điện

Những công trình, dự án xử lý khói chúng tôi đã lắp đặt