Sự khác nhau giữa hiệu quả 90% và 98%?

Về số học: 90 và >96 hay 98 chỉ hơn nhau 6 – 8 đơn vị. Tuy nhiên, về thước đo hiệu quả của việc lọc khói thì đó là những con số khác biệt. Thông thường hiệu quả ở mức 90% là hiệu quả đạt được từ đa số các máy khói tĩnh điện thông dụng ( gần giống nhau giữa các nhà sản xuất), thường là máy có một bộ lọc tĩnh điện. Kết quả khi nhìn bằng mắt thường vẫn thấy có một ít khói (đen) thoát ra. Với máy hiệu quả trên 96% (đến 98%) thì cơ bản là không còn khói thoát ra sau khi xử lý. Loại máy lọc khói tĩnh điện đạt hiệu quả 98% thường phải được lọc hai lần (hai bộ lọc tính điện).