Sự khác biệt của Máy lọc khói của chúng tôi?

Máy lọc khói của chúng tôi cung cấp đều có những cải tiến kỹ thuật để mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt dòng máy NFP 2 có cấu trúc gồm 04 lớp lọc tĩnh điện trong một máy, giúp hiệu quả lọc khói tối đa.