Điểm mạnh về kỹ thuật của chúng tôi?

Chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực lọc khói bếp công nghiệp hơn 10 năm và đã lựa chọn những loại máy lọc khói tốt nhất trên thị trường để cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi là nhà tư vấn và cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp bao gồm hệ thống hút khói, vì vậy chúng tôi am hiểu sâu sắc về kỹ thuật thiết kế và lắp đặt hệ thống hút và lọc khói bếp công nghiệp.